Content Motifade

Krachtige teams

Overal werken mensen samen om een goed resultaat neer te zetten. Hoe kun je je team makkelijker laten samenwerken en communiceren? Soms begrijp je niet waarom het in een team niet goed loopt. Waarom lukt het niet om effectiever samen te werken of waarom komen we maar niet van de grond? Dit kan te maken hebben met de verschillende BreinStijlen in een team.

Verschillende BreinStijlen

Mensen hebben verschillende voorkeuren voor manieren van denken en doen. Op het moment dat je die voorkeuren van elkaar kent, ben je ook in staat elkaars kwaliteiten beter in te zetten.

Motifade werkt met een instrumentarium waarmee teams hun voordeel kunnen doen. Om op een eenvoudige wijze naar de overeenkomsten en verschillen te kijken gebruiken wij het model .(JavaScript must be enabled to view this email address). Elke BreinStijl is goed en ook nodig in een team.

Door de verschillende denk- en doestijlen centraal te stellen, kom je via herkenning en inzicht naar respect en uiteindelijk synergie binnen je team:

* Iedereen in de juiste rol.
* De natuurlijke kracht de teamleden zijn bekend. Hierdoor worden rollen en taken makkelijker verdeeld. Voor nieuwe projecten worden makkelijk de juiste mensen gekozen
* Collega’s begrijpen elkaar beter
* Er wordt een veilige werkplek gecreëerd, waar elke stijl wordt gewaardeerd. Dat brengt het beste in mensen naar boven. Ze voelen zich gelukkiger, nemen risico’s en gaan makkelijker om met verandering.

Teams die elkaars BreinStijlen kennen, krijgen meer begrip, respect en waardering voor elkaar. Daarmee wordt het team dan ook krachtiger en productiever. MultiStijl-teams zijn effectiever dan teams waarin bepaalde BreinStijlen missen, of juist te sterk aanwezig zijn. De TeamStijl verklaart en voorspelt lastige teamprocessen.

Het bouwen van een krachtiger team

Er zijn verschillende manieren om als team krachtiger te worden. Het werken met BreinStijlen is een effectieve manier om een start te maken met een teamtraject. De BreinStijlen van alle teamleden worden in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten reflecteren we op het TeamStijlProfiel van jouw team: hoe MultiStijl is het team? We maken een interactieve scan en verzamelen team-oplossingen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.