Content Motifade

Denken vanuit potentie

Als medewerkers binnen organisaties één van de belangrijkste (en de duurste) productiemiddelen zijn, hoe belangrijk is het dan dat zij optimaal functioneren?

We kijken vaak op een abstracte manier naar onze organisatie en redeneren vanuit bestaande structuren en inrichtingen. Er wordt dan gesproken over functies en functiegroepen, teams en afdelingen in plaats van het vermogen van individuele medewerkers. Voor een duurzame ontwikkeling van organisatie en medewerker is het van wezenlijk belang dat alle medewerkers op een plek zitten waarbij zij optimaal hun capaciteiten kunnen inzetten.

Wij nemen dan ook de potentie van de medewerkers als vertrekpunt voor het bereiken van organisatieontwikkeling. Welke capaciteiten zijn er aanwezig? Hoe kunnen we de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk inzetten?

Door in beeld te brengen wat de huidige en te ontwikkelen capaciteiten zijn van de individuele medewerkers en die in dienst te stellen van hetgeen we willen bereiken ontstaat de beste match van personen en werkzaamheden. Doordat organisaties constant in verandering zijn is het van belang om dit in te richten als een continue proces.  Wij ondersteunen u bij de inrichting van dit proces.

Samen met u  richten wij uw organisatie optimaal in om beschikbare talenten zo veel mogelijk te benutten. Op deze wijze ontstaat er maximaal rendement voor medewerker en organisatie.