Content Motifade

Samenwerking

Het succes van een organisatie of een project valt of staat met samenwerking, maar dat wil niet altijd zeggen dat je ook prettig werkt en goede resultaten behaalt.

Samenwerking heeft pas echt voordeel als je je gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het resultaat. Teams worstelen vaak met de voor- en nadelen van samenwerking. Er is vaak spanning tussen wat men wil en wat men doet. In teams ontwikkelen snel disfunctionele omgangsvormen en patronen. Daarom is het belangrijk om regelmatig onderhoud aan je team te plegen. In ieder team schuurt het wel eens of is het spannend.

Een team dat al lange tijd samenwerkt ontwikkelt vaak ingesleten patronen. Een nieuw samengesteld team moet weer een nieuwe visie en samenwerkingsvorm ontwikkelen. In andere gevallen schuurt het in de samenwerking, zijn er eindeloze vergaderingen zonder besluiten. Soms wil je gewoon een pas op de plaats maken met je team. Veel vraagstukken komen in de kern neer op: hoe komen we dichter bij het realiseren van wat we beogen en hoe werken we goed samen? Begeleiding bij teamontwikkeling is dan een goede en effectieve methode om weer verder te komen. In teamontwikkeling richten wij ons zowel op de mensen, hun rollen, de taak als de context waarin het team opereert.

Wij maken teamwerk makkelijker, coachen jouw team, begeleiden een teamdag of ontwikkelen een traject. De trajecten op het gebied van samenwerking, verandering of transformatie begeleiden wij vanuit verschillende rollen passend bij de fase van het proces en de organisatie. Als procesbegeleider, coach of gesprekspartner.