Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld voor bezoekers van onze website (https://www.motifade.nl) en ontvangers van de nieuwsbrief van Motifade. Motifade respecteert de privacy van alle deelnemers aan activiteiten, gebruikers van diensten van Motifade en bezoekers van haar site. Motifade draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Motifade is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande opsomming van haar privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld voorjaar 2018.

Bescherming persoonsgegevens
Motifade neemt de privacy van persoonsgegevens serieus. Zij zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken indien dit niet noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zij zal nooit gegevens verkopen aan derden partij. Zij verwerkt je persoonsgegevens alleen als er gebruik gemaakt wordt van een dienst en/of omdat deze persoonlijk aan Motifade zijn verstrekt. Motifade verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens
Motifade B.V.
Anthoinetta Kuijlstraat  35
3066 GS. Rotterdam
https://www.motifade.nl

Welke gegevens verzamelen wij
Wanneer een contactformulier wordt ingevuld, een aankoop wordt verricht of andere aanvragen worden gedaan voor één van onze diensten via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opgenomen wordt en/of een overeenkomst met ons wordt aangegaan, zal gevraagd worden gegevens achter te laten. Wij verwerken alleen de gegevens die persoonlijk aan ons worden verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres
Overige gegevens die actief worden vertrekt in correspondentie en/of telefonisch

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Naam, e-mailadres en telefoonnummer die ingevuld worden bij een contactformulier voor een sessie of workshop aanvraag, worden gebruikt om je een antwoord te sturen per email, telefonisch contact op te nemen en om een factuur te kunnen maken. Ook worden de gegevens bewaard voor het versturen van een nieuwsbrief. Wanneer een contactformulier is ingevuld en/of een aankoop is verricht en er in de toekomst geen prijs gesteld wordt op het ontvangen van e-mail, is uitschrijving mogelijk door contact met ons op te nemen info@motifade.nl. In iedere nieuwsbrief is de mogelijkheid aangegeven om uit te schrijven voor toekomstige nieuwsbrieven. Het betreffende e-mailadres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken.

Beveiliging persoonsgegevens 
Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens van anderen serieus en hebben hiervoor passende maatregelen genomen. Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen, hierdoor is het voor onbevoegden niet mogelijk de gegevens in te zien, misbruik te maken en/of ongeoorloofde wijzigingen toe te brengen. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op

Diensten van derden
Voor onze werkzaamheden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics. Deze derden kunnen hun eigen cookies op jouw computer of mobiele apparaat plaatsen. We hebben hier geen controle over en verwijzen je daarom naar het privacy beleid van de betreffende derde (die hun beleid regelmatig wijzigen).

Rechten over eigen gegevens
Er kan altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die Motifade van jou bewaard. Er kan ook altijd een verzoek ingediend worden dat Motifade deze persoonlijke gegevens vernietigt. Dit geldt niet voor persoonlijke gegevens, waarvan Motifade verplicht is deze te bewaren voor administratieve of veiligheidsredenen.