Motifade voor organisaties.

Verandering en transitie

Voor organisaties is verandering de enige constante. Wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, in- en uitstroom van medewerkers, innovaties, fusies en reorganisaties: er zijn talloze factoren die de richting van de organisatie beïnvloeden. Dit biedt zowel uitdagingen als kansen.

Motifade creëert draagvlak
Motifade adviseert en ondersteunt organisaties in proces, cultuur of strategie. Met onze aanpak houden wij rekening met de ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van organisaties. We hebben oog voor de cultuur van de organisatie en de motivatie van medewerkers, waarbij we tegelijkertijd rekening houden met maatschappelijke en economische doelen. Met andere woorden, we stimuleren gedragsveranderingen en kijken kritisch of de organisatie daarop ingericht is. En naar wat er nodig is om een breed draagvlak te creëren voor de transitie.

Wil je meer weten over onze kijk op veranderende organisaties?

Neem contact op

Leiderschapsontwikkeling

Verbindend leiderschap levert gemotiveerdere medewerkers en beter presterende teams op. Uit onderzoek blijkt zelfs dat behaalde resultaten van organisaties voor meer dan 70% worden bepaald door de kwaliteit van de leidinggevenden. In veranderende organisaties staan deze leiders voor een uitdaging: het combineren van een resultaatgerichte leiderschapsstijl met het bieden van vertrouwen, inspiratie en betekenis aan zowel medewerkers als opdrachtgevers.

Motifade geeft inzicht
Motifade adviseert, begeleidt en coacht leidinggevenden op alle niveaus; van besturen en directies tot teammanagers. We werken vanuit de context van de organisatie en stellen daarvoor leiderschapstrajecten op maat samen. Diepgaand en ook pragmatisch. We helpen leidinggevenden om afstand te nemen van de bestaande problematiek en de grote lijnen erin te ontdekken. Om vervolgens de verbinding te kunnen maken met medewerkers, de omgeving en – niet in de laatste plaats – henzelf. Nadat de contouren duidelijk zijn en de verschillende invloedsfactoren met elkaar zijn verbonden, helpen we om de gewenste situatie te creëren en voor langere tijd te borgen.

Wil je meer weten over leiderschapsontwikkeling?

Neem contact op

Teamontwikkeling

Teams zijn voortdurend in ontwikkeling. Een team kan een geoliede machine zijn, maar ook heel ineffectief. Zo moet een nieuw samengesteld team een nieuwe visie en andere samenwerkingsvormen omarmen. En een team dat al lange tijd samenwerkt, ontwikkelt ingesleten patronen. In sommige gevallen schuurt het in de samenwerking of zijn er eindeloze vergaderingen zonder besluiten.

Motifade verbindt teamleden
Motifade begeleidt teams binnen profit en non-profitorganisaties. We zorgen voor focus en voor wendbare teams die samen organisatiestrategieën waarmaken. In teamontwikkeling richten we ons op de mensen en hun rollen, en de taak en context waarin het team opereert. We brengen mogelijke hindernissen in beeld, coachen jouw team, begeleiden een teamdag of ontwikkelen een verbetertraject. Een resultaatgerichte samenwerking of transformatie begeleiden we vanuit verschillende rollen, passend bij de fase van het proces en de organisatie. Als procesbegeleider, coach of gesprekspartner.

Wil je meer weten over teamontwikkeling?

Neem contact op

Intervisie

Durf jij je als leidinggevende open te stellen? Dan is intervisie een effectieve methode om vaardigheden op je vakgebied te vergroten en kritisch te kijken naar je eigen handelen. Intervisie versterkt creativiteit, maakt kwaliteiten zichtbaar en toepasbaar en bevordert leervermogen en motivatie. In intervisie zijn persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je leert elkaar hoe je door middel van reflectie tot nieuwe waardevolle inzichten kunt komen.

Motifade start de dialoog
Motifade begeleidt professionals in organisaties bij intervisies en stimuleert deelnemers om met elkaar een positief kritische dialoog aan te gaan. Leiderschapsvragen, probleemsituaties, complexe cases of projecten kunnen allemaal aanleiding zijn voor een intervisie. Het onmiddellijk met een oplossing komen, is niet de inzet. Soms komt de oplossing er ook niet, maar is de betrokkene wel op een nieuw spoor gekomen en kan hij verder.

Wil je meer weten over de meerwaarde van een intervisie?

Neem contact op