Content Motifade

Energiek veranderen


Als gevolg van een snel veranderende omgeving is het voor organisaties cruciaal mee te veranderen. Reorganisaties, fusies, digitalisering en veranderende werkprocessen zijn aan de orde van de dag. De komende jaren wordt dit alleen maar meer.  Deze veranderingen hebben een grote impact op medewerkers, omdat het voor hen vaak lastig is om te overzien wat de toekomst zal gaan brengen.

Het is belangrijk dat het aanpassingsvermogen van medewerkers en organisatie wordt vergroot om tijdens veranderingen toch gewoon het werk uit te kunnen voeren. Verandering gaat gepaard met persoonlijke ontwikkeling en kan medewerkers kansen bieden.

We zijn er van overtuigd dat je makkelijker met veranderingen kan omgaan als je weet waar je sterk in bent en ook waar je behoefte aan hebt.   Waarom reageer je zoals je doet? Wie ben ik eigenlijk? Wat zijn mijn kernkwaliteiten? Wat zijn mijn voorkeursstijlen? Op welke manier werk ik graag samen? Waar heb ik behoefte aan? Antwoord op deze vragen zorgt ervoor dat je weet wie je bent en hoe je reageert op anderen. 

Inzicht helpt om vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid om te gaan met veranderingen. Op deze wijze zorgen we dat er niet afwachtend op een verandering wordt gereageerd, maar dat er actief wordt toegewerkt naar de gewenste situatie.