Content Motifade

Organisatieontwikkeling

Patronen doorbreken

Onder druk van de vele veranderingen in de markt, zien organisaties zich gedwongen om zich verder te ontwikkelen. Een verandering kan alleen plaatsvinden wanneer de mensen in je organisatie meeveranderen en meedenken, wanneer leidinggevenden uitdagen en systemen in de organisatie de verandering ondersteunen.

Motifade adviseert en ondersteunt bij veranderingen in proces, cultuur of strategie. Met onze aanpak houden wij rekening met zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ kanten van organisaties.

Wij hebben oog voor het behalen van economische doelen waarbij we tegelijkertijd rekening houden met de cultuur van de organisatie en de motivatie van medewerkers. In het enthousiasme van de mensen binnen een organisatie ligt namelijk de sleutel voor succesvolle transformatie met blijvend resultaat.

We weten het verschil te maken doordat we dicht bij de persoon komen en tegelijkertijd ook breed inzetten. Hierbij stimuleren we niet alleen gedragsveranderingen, maar we kijken ook of de organisatie daar wel op is ingericht. Het resultaat is dat managementteam en medewerkers werken op een manier die past bij jullie strategie. Interne leiders, teams en medewerkers doen het echte werk. Wij kunnen interne leiders faciliteren om samen - zoveel mogelijk on the job - de verandercapaciteit op te bouwen. 

We werken met hefbomen. Medewerkers, teams en de organisatie (processen, systemen) zijn de aangrijpingspunten voor verandering. Kiezen is belangrijk. Welke combinatie van activiteiten maakt de veranderingen kansrijk?