Content Motifade

Leiderschapscoaching

Bij Motifade weten wij hoe dynamisch de verantwoordelijkheden van een leider kunnen zijn. De vraagstukken zijn vaak complex en veranderingen hebben een sterke impact op aansluitende gebieden. Zo ook op de organisatie, de medewerkers en het privé leven.

Wij herkennen het spanningsveld waarbinnen de leider zich bevindt en kijken vanuit onze expertise mee naar deze complexiteit. Motifade coacht directeuren, managers en teamleiders bij leiderschapsvragen. De vraagstukken zijn vaak complex en veranderingen hebben impact op verschillende gebieden.

Vanuit onze expertise kijken we mee naar deze complexiteit en geven advies. Daarnaast kunnen wij als sparringpartner fungeren, kortdurend of voor een langere periode. Op basis van de leervraag en BreinStijl van de leidinggevende ontwerpen we een coachtraject, desgewenst aangevuld met activiteiten voor het team.