Content Motifade

Leiderschap

Van droom naar resultaat

Leiders met dromen daadwerkelijk hun doel laten bereiken. Daar gaat het over in dit deel van ons werk. Motifade daagt leidinggevenden uit om (persoonlijk) te ontwikkelen en vanuit die ontwikkeling teams effectiever te laten functioneren en hun organisaties te vernieuwen.

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Uit onderzoek blijkt, dat resultaten voor meer dan 70% wordt bepaald door de kwaliteit van de leidinggevenden. Leidinggevenden staan hierin voor een belangrijke uitdaging: het leiden van de medewerkers in de transitie door resultaatgerichte en mensgerichte stijl te combineren met het bieden van vertrouwen en overzicht. Motifade adviseert, begeleidt en coacht leidinggevenden op alle niveaus in deze opdracht, van besturen en directies tot teammanagers. Wij werken vanuit de context van de organisatie. Resultaatgericht en daarom maken wij de leiderschapstrajecten op maat, diepgaand en ook pragmatisch. 

We helpen leidinggevenden om afstand te nemen van de bestaande problematiek om de grote lijnen erin te ontdekken. Nadat de contouren duidelijk zijn geworden en de verschillende invloedsfactoren met elkaar zijn verbonden helpen wij om de gewenste situatie te creëren en voor langere tijd te borgen.