Inspiratie

Communicatief leiderschap

Communicatief leiderschap

Een succesvolle organisatie werkt voortdurend aan het verbeteren van haar interne communicatie. Als leidinggevende heeft u daarin een belangrijke rol: communicatief leiderschap benadrukt de voorbeeldfunctie die u als leidinggevende voor uw team hebt. Communicatieve leiders kunnen verschillende communicatiestijlen hanteren; zij delen relevante informatie tijdig met hun medewerkers, gaan het gesprek aan, horen wat er speelt in het team èn duiden met hun team wat er speelt in de organisatie en in de omgeving.

Zeg me dat ik oké ben

Zeg me dat ik oké ben

Het boek maakt je bewust van wat perfectionisme doet met mensen. Hoe het ervoor zorgt dat ze het zichzelf moeilijk maken, vaak tot ze er ziek van worden. Perfectionisme is niet alleen een persoonlijk belemmerend patroon, het is een rechtstreeks gevolg van de zieke maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken. De druk wordt almaar groter, op het ongezonde af, en het is nooit goed genoeg. Alles moet steeds meer en beter. Onze maatschappij vormt op die manier een vruchtbare voedingsbodem voor dit patroon.