Inspiratie

Communicatief leiderschap

Communicatief leiderschap

Een succesvolle organisatie werkt voortdurend aan het verbeteren van haar interne communicatie. Als leidinggevende heeft u daarin een belangrijke rol: communicatief leiderschap benadrukt de voorbeeldfunctie die u als leidinggevende voor uw team hebt. Communicatieve leiders kunnen verschillende communicatiestijlen hanteren; zij delen relevante informatie tijdig met hun medewerkers, gaan het gesprek aan, horen wat er speelt in het team èn duiden met hun team wat er speelt in de organisatie en in de omgeving.