Content Motifade

Nieuw: Matching

Het belang van de coachee om de juiste coach te krijgen die bij de doelstelling past is een belangrijke voorwaarde voor de slagingskans van een coachingstraject. Het uitgangspunt bij matching is altijd dat de coaching uitdagend en confronterend moet zijn wil het tot succes leiden.

Wij beschikken over consultants met een HR achtergrond, kennis over coaching, zorgvuldige indicatiestelling en bekendheid met werken in complexe organisaties. Al deze zaken zijn van belang voor de inschatting van een juiste match.

Klik hier om meer te lezen.

Naar overzicht