Content Motifade

Ontwikkelingsgericht perfectionisme coaching

Hoe hoog ligt jouw lat?

Het zijn vaak de beste mensen in een organisatie die last hebben van perfectionistisch gedrag. In aanvang positief gedrag, het zijn mensen die hard werken. Uiteindelijk is het een valkuil en mogelijke oorzaak van burn out. Er is geen grens, ze gaan door tot het te laat is.

Ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme is een specialisme in personal coaching. Het is een methodiek om mensen vrij te maken van het patroon van perfectionisme. Wat bedoelen we met het patroon van perfectionisme? De lat erg hoog leggen, geen fouten maken, dingen goed willen doen en anderen tevreden stellen. Een aantal eigenschappen van perfectionisten helpen je om doelen in je leven te bereiken of een succesvolle carrière te hebben. De andere kant van de medaille is de kant waarin het dwangmatige ‘moeten’ de overhand krijgt. Het te weinig of niet je eigen grenzen stellen, altijd maar doorgaan, je overal verantwoordelijk voor voelen, je eigen gevoel onderdrukken. Het patroon van perfectionisme kan daardoor veel stress veroorzaken en zelfs tot een burn-out leiden.

Perfectionisme ontstaat vaak al in de kindertijd.  Hetis een soort overlevingsmechanisme waarbij  het kind gedrag vertoont waarmee het voldoet aan verwachtingen van de omgeving.  Het patroon dat hierdoor ontstaat zet zich door tijdens de volwassenheid en kan iemands hele leven aanwezig zijn en beïnvloeden. Dit is het patroon van de lat heel hoog leggen en een drang naar bevestiging hebben op een niveau van ‘moeten’, niet anders kunnen.  

Wij begeleiden middels de OCP methodiek naar het vinden van een goede balans tussen het voldoen aan hoge verwachtingen en het respecteren van de eigen grenzen. Deze methode is geschikt voor iedereen die altijd in zijn hoofd zit en zich in bovenstaande herkent en die gemerkt heeft dat de tot nu toe bewandelde paden niet tot een oplossing leiden. Het zijn vaak de beste mensen in een organisatie die last hebben van perfectionistisch gedrag. Zij die maar doorgaan en niet anders kunnen dan doorgaan. Is het nu tijd om het patroon te doorbreken?

Het coachingstraject bestaat uit een aantal vastomlijnde stappen die doorlopen worden. Doorgaans gaat het om 5 tot 7 sessies.