Content Motifade

Matching

Als iemand gecoached wil worden, uit zichzelf of uit een gesprek met de leidinggevende is vaak de leervraag niet helder en daarom ook niet de meest passende coach. Het belang van de coachee om de juiste coach te krijgen die bij de doelstelling past staat bij ons voorop. Het vervolgens zorgvuldig tot stand brengen van de goede match verhoogt de slagingskans van een coachingstraject.

Bij te weinig professionele ondersteuning in de matchingsfase heeft de coachee geen gelegenheid gehad de noodzakelijke vragen te stellen en is er niet of marginaal gewerkt aan motivatie en ontwikkelpunten, duidelijkheid over verantwoordelijkheden en veilige inbedding van coaching. De slagingskans wordt daardoor kleiner. Als er eenmaal een klik is met een coach verdwijnt de aanvankelijke onzekerheid en slaat om in enthousiasme.  


Als de coachdoelstelling niet bij een van onze consultants past kunnen wij verwijzen naar de juiste coach. Dat noemen wij matching. Het uitgangspunt bij matching is altijd dat de coaching uitdagend en confronterend moet zijn wil het tot succes leiden.

Wij beschikken over consultants met een HR achtergrond, kennis over coaching, zorgvuldige indicatiestelling en bekendheid met werken in complexe organisaties. Al deze zaken zijn van belang voor de inschatting van een juiste match.

Wij beschikken over een groot netwerk van coaches met uiteenlopende specialisaties en kennen de coaches en hun specifieke vaardigheden naar wie wij verwijzen.