Content Motifade

Intervisie

Patronen breken en maken

Intervisie is een instrument voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Leidinggevenden en professionals gebruiken intervisie voor het vergroten van hun vaardigheden op hun vakgebied en kennis over hun eigen handelen. In intervisie zijn persoonlijke en professionele groei onlosmakelijk met elkaar verbonden. Intervisie versterkt creativiteit, maakt kwaliteiten zichtbaar en toepasbaar, bevordert leervermogen en motivatie, versterkt positief zelfbeeld, leert elkaar aanspreken op gedrag, bevordert professionaliteit en de besluitvaardigheid. Bij intervisie leert men te leren van collega's.

Intervisie gaat vooral over praktijkvragen op het gebied van iemand zijn kennis en vaardigheden. Je leert elkaar hoe je door middel van reflectie tot nieuwe inzichten kan komen. Vervolgens helpen de collega's om tot een plan te komen waarmee je aan de slag gaat. In de volgende intervisie bijeenkomst kunnen dan de opgedane ervaringen en/of resultaten gedeeld worden. 

De essentie van intervisie ligt in het stimuleren van reflectie van degene die een praktijkvoorbeeld inbrengt. Daarnaast leren alle deelnemers door actief mee te denken/werken aan de ingebrachte casus.

Het doel van intervisie is - in een leersituatie - tot oplossingen te komen in de zin van gedragsverandering ten aanzien van de probleemsituatie. Het onmiddellijk met een oplossing komen, hoort daar niet bij. Soms komt de oplossing er ook niet, maar is de betrokkene wel op een nieuw spoor gekomen en kan hij verder.

Meerdere collega’s met dezelfde vraagstukken in je organisatie? Bel voor een afspraak om je te helpen bij de keuze tussen coaching of intervisie. Mengvormen waarbij er gebruik wordt gemaakt van groepsintervisie en één a twee individuele sessies per deelnemer zijn vaak heel effectief.