Content Motifade

Equine Assisted Coaching

Paarden kunnen je raken met hun kracht, eigenwijsheid en eerlijkheid. Werken met paarden geeft een directe vorm van feedback

Bij Motifade zetten we soms paarden in om een team op andere wijze naar samenwerking te laten kijken en leiders natuurlijk leiderschap van paarden te laten ervaren. De kracht van het werken met paarden zit vooral in de snelheid waarmee je met het paard tot de kern van een vraag komt. 

Allerlei thema’s uit het dagelijkse leven of werksituatie komen aan bod. Tijdens de sessie krijg je opdrachten die je samen met het paard uitvoert. Stilte en ontspanning worden tijdens een sessie afgewisseld met activiteit en beweging. Het doel van de oefeningen is te komen tot nieuwe/hernieuwde inzichten. Tijdens de sessie ervaren deelnemers welke persoonlijke metaforen en inzichten de paarden bieden. De coach koppelt het gedrag van het paard terug en stelt naar aanleiding hiervan gerichte vragen. Afhankelijk van de leerdoelen en/of vraagstukken, werken wij tijdens de sessies met één of meerdere paarden. Deelnemers werken daarbij vanaf de grond: het paard wordt niet bereden. Ervaring met paarden is niet van belang.
 

Teamcoaching

Paarden zijn een krachtig middel bij teamcoaching en organisatieontwikkeling. Paarden zijn kudde- en prooidieren, en daardoor uiterst sensitief. De kleinste non-verbale signalen merkt een paard op. Voor paarden is het van belang dat het systeem van de kudde in orde is. Dit vereist goede samenwerking, directe communicatie en leiderschap van elk paard. In onze sessies gebruiken we de kwaliteiten van de paarden om te laten zien hoe het team met elkaar samenwerkt en functioneert. Deelnemers zijn telkens weer verbaasd hoe krachtig de metaforen zijn, die de paarden laten zien. 
 

Leiderschap

Meer uit mensen halen door zichtbaar leiderschap, talentontwikkeling en optimale samenwerking? Dat kan ook samen met paarden.

Als het gaat om leiderschap, zijn respect en vertrouwen belangrijke thema’s. Naast zelfinzicht en begrip voor anderen. Mensen willen geleid worden door iemand met passie, met een doelgerichte, heldere stijl van communiceren. Motifade zet paarden in om jou je eigen leiderschap te laten ervaren. Paarden liegen niet en houden je een spiegel voor, ze reageren op jou zoals ze ook op andere paarden zouden reageren. Een paard onderzoekt als het ware of jij in staat bent om hem te leiden en hem veiligheid te bieden. Voorwaarde is dat je het paard duidelijkheid geeft. Is dat niet het geval, dan laat het paard dat direct zien in zijn gedrag. Het paard neemt dan de leiding en de zorg over.

Kortom, net als in de kudde – zijn natuurlijke leefwijze – zoekt een paard een leider die de juiste beslissingen neemt. Maar tegelijk stelt hij die leider voortdurend op de proef. Geef jij het paard  het vertrouwen dat hij zich door jou kan laten leiden? Hoe zuiver ben je in je intenties? Doe je wat je zegt en zeg je wat je doet? Pas dan krijg je respect en zal het paard je volgen.

Probeer eens een dag leiding te geven aan een kudde paarden!