Content Motifade

Coachingsvormen

Motifade ziet coachtrajecten als een individueel mini-leertraject , waarin de coachee onder begeleiding van de coach op maat werkt aan de ontwikkeling die is afgesproken. Uitgangspunt bij de gesprekken is de deelnemer (coachee) en zijn of haar coachvraag.

We hebben een gevarieerd aanbod om groei te realiseren:

Individuele coaching

Situaties op de werkvloer beïnvloeden je privé leven en andersom. Wanneer je niet prettig voelt of uit balans bent, dan ga je minder goed functioneren. Op dit soort momenten kunnen vragen als loopbaan, ambitie, overtuigingen verlangens of blokkades en eigen mogelijkheden centraal staan.

Leiderschapscoaching

Motifade coacht directeuren, managers en teamleiders bij leiderschapsvragen. De vraagstukken zijn vaak complex en veranderingen hebben impact op verschillende gebieden. We kijken vanuit onze expertise mee naar deze complexiteit en geven advies. Daarnaast kunnen wij als sparringpartner fungeren, kortdurend of voor een langere periode. Op basis van de leervraag en breinstijl van de leidinggevende ontwerpen we een coachtraject, desgewenst aangevuld met activiteiten voor het team. 

Teamcoaching

Naast individuele coaching coacht Motifade ook teams die zijn vastgelopen of toe zijn aan een frisse impuls. Op basis van een intake ontwerpen we samen met de leidinggevende en betrokkenheid van het team een coachingstraject. Een teamtraject bestaat meestal uit een aantal collectieve teamdagen, coaching van de leidinggevende eventueel aangevuld met coaching van medewerkers en/of werkoverleg.

Schaduwcoaching

Als gesprekken niet genoeg zijn en je wilt heel directe en persoonlijke feedback op je functioneren in een bepaalde situatie, dan is er de mogelijkheid voor een paar uur observeren op je eigen werkplek. Bijvoorbeeld als je een gesprek met een medewerker voert of in je voorzittersrol binnen je (directie)team. Dat geeft een schat aan input voor een gesprek daarna.

Loopbaancoaching

Wat kan ik en wat wil ik? Een loopbaancoachtraject is bedoeld voor mensen die een volgende stap willen zetten. In een loopbaancoachtraject onderzoek je aan de hand van oefeningen wat jou unieke talenten zijn, wat je belangrijk vindt in je werk en je leven en wat je daarmee wilt. In een loopbaancoachtraject kom je weer daadwerkelijk in beweging om de volgende stap te maken. Een loopbaantraject begint vaak met een biografische fase waarin de kwaliteiten van de coachee verhelderd worden, bewerking van het CV, netwerken, Job search en solliciteren volgen daarna.

Door de intake krijg je zelf inzicht in de meest haalbare doelstelling. We helpen je met zicht krijgen op waar je staat en wat je echte coachvraag is. Daarmee wordt het einddoel zichtbaar en wordt het vertrouwen vergroot om dat doel ook te bereiken.

We kunnen in een loopbaancoachingstraject ook faciliteren bij het zelf maken van een passend CV. Een goed opgebouwd CV ondersteunt bij professionele profilering en zorgt voor meer kansen bij solliciteren. Het is ook mogelijk om alleen voor CV en netwerk begeleid te worden.